اول هر دفتر به نام تو

دو دلم: اول خط نام خدا بنویسم.

یا که رندی کنم و اسم تو را بنویسم!

به نام تو (علیک السلام)

اول هر دفترم نام تو  (علیک السلام) را می نوشتم

چرا که اول دفترم جلوی عبارت صاحب نام تو (علیک السلام) را نوشتند

امیدم این است که فردا هم اول دفترم نام تو (علیک السلام) را نوشته باشند....

/ 0 نظر / 9 بازدید