سلام ما را به حضرتش می رسانند

الان جناب آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر حضرت آقا، در غرفه افسران حاضر شدند و از سایت افسران جوان جنگ نرم دیدن کردند.

در پایان هم هدیه ویژه افسران ، تصویر امام خامنه ای، را دریافت کردند و بر تصویر آقای ما بوسه ای هم زدند.

از قول همه بچه های افسران گفتیم سلام افسران جوان رو محضر مبارک حضرت آقای ما برسانند.

درضمن باید اضافه کنم که ایشون فقط از 3تا غرفه دیدن کردند. یکیش افسران جوان جنگ نرم بود.

سلامتی آقای ما ، امام خامنه ای، صلوات

این هم  عکسها :

 

افسران

/ 1 نظر / 9 بازدید