ایمیلی که نداشت ....

صبح اول وقت آمدند غرفه افسران.

همراهش معرفی کرد : جناب آقای (بوق) هستند مدیر مسئول سایت خبری (بوق).

بعد کلی توضیحات درمورد سایت گفتم خوشحال می شیم به جمع افسران بپیوندید. اگه ایمیلتون رو بدید براتون دعوتنامه ارسال می کنم.

آقای مدیر مسئول نگاهی کرد و گفت البته من آدرس ایمیل ندارم ....

/ 0 نظر / 10 بازدید