1- چرا فقط مصطفی رو زدن و حتی به یکی از ماها فحش هم نمی دن؟
2-چرا وقتی مصطفی رو زدن همه جبهه کفر هورا کشیدن؟
3-چرا بچه حزب اللهی ها اینقدربرای فعالیت بی انگیزه شدن؟
4- بنظرتون جهاد در جبهه مجازی رضایت امام زمان علیه السلام رو بدنبال داره؟ فرار از جهاد چی؟